Down fonts

Manifest font

By Barmee - E-mail: [email protected]
ManifestManifestManifestManifestManifestManifest
Download (zip 16.2 Kb)Add to favouritesReport this font
  • Styles (2)
  • Character Maps
  • License
2 styles for
127 characters
ManifestManifestManifestManifest
  • Free for Personal Use
  • Free for Commercial Use
  • Modification Allowed
  • Redistribution Allowed

Read more

:: [L I C E N C J A] ::

prawa autorskie do wszystkich fontów umieszczonych na tej stronie należą do mnie czyli do bartka nowaka.
to że wyrażam zgode na bezpłatne używanie moich czcionek NIE oznacza że możesz robić z nimi wszystko co ci się podoba. Moje czcionki NIE są oparte na Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

możesz :

--> tworzyć dowolną ilość kopii fonta
--> instalować fonta na dowolnej liczbie komputerów
--> wykorzystywać go na stronach www i w publikacjach papierowych i elektronicznych pod warunkiem, że nie mają one charakteru komercyjnego [tzn. przygotowujesz je na swój własny użytek a nie w celu zarobienia pieniędzy]
--> udostępniać fonta na stronie www ale pod warunkiem, że zachowasz plik z czcionką bez zmian, w widocznym miejscu poinformujesz kto jest autorem fonta oraz umieścisz link do mojej strony

bez zgody autora NIE możesz :

--> modyfikować pliku z fontem, a szczególnie zmieniać nazwy fonta, usuwać informacji o autorze, usuwać pliku z licencją
--> używać fonta do działań komercyjnych
--> udostępniać fonta na płytach cd i jako składnik oprogramowania
--> sprzedawać fonta albo udostępniać go na płatnych stronach www


:: wszelkie uwagi proszę kierować na adres : [email protected]

:: najnowsze wersje fontów znajdziesz zawsze na stronie : http://www.nowak.tv/fontoholic

01022006
::BARME::

------------------------------english version-------------------------------

:: [L I C E N C E] ::

all the copyrights for the presented fonts belong to bartek nowak. the fact that i agree to use my fonts for free, doesn't mean that you can do anything you like with them. my copyrights are NOT based on GNU General Public License.

you may:

--> install and use an unlimited number of copies of the fonts.
--> use the fonts on websites and in paper or electronic publications on the condition that these publications are not commercial [which means that they are meant for your personal use only and not for earning money]
--> redistribute the fonts via website on the conditions that the font file remains unchanged, there is information about the author of the font and a link to my website

without my permission, you mustn't: :

--> modify the font file, change its name, delete information about its author or the licence file
--> use the font commercially
--> distribute copies of the font for profit either on a standalone basis or included as part of your own product.


:: please send all questions to : [email protected]

:: you can find latest versions of fonts at : http://www.nowak.tv/fontoholic

01022006
::BARME::

Comments

no-avatar

Advertise

300x250